HL昊联物流有限公司

 天津公司 13920484545    
          北京公司 13581866833                          

               
 

二、货物种类

1、货物在运输、装卸、保管中无特殊要求的,为普通货物。普通货物分为三等。  

2、货物在运输、装卸、保管中需采取特殊措施的,为特种货物。特种货物分为三等。

3、货物每立方米体积重量不足333公斤的,为轻泡货物。其体积按货物(有包装的按货物包装)外廓最高、最长、最宽部位尺寸计算。